SERVEIS

AEROTÉRMIA

L´aerotèrmia és una energia eficient que aprofita l´energia tèrmica existent del aire i la transfereix cap a l´interior de l´habitatge per proporcionar calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària, en funció de quines siguin les necessitats de confort de l´habitatge. I com ho fa?

AUTOCONSUM INDIVIDUAL

Regula els subministraments amb la compensació simplificada d' excedents, que permet la liquidació de l' energia que no es consumeixi i s' aboqui a la xarxa de manera senzilla dins de la pròpia factura de cada consumidor.

AUTOCONSUM COL·LECTIU

Pot ser col·lectiu i compartir-se entre diversos consumidors complint alguns requisits, entre ells, que els subministraments estiguin ubicats a menys de 1.000 metres de la instal·lació de generació.

PLAQUES SOLARS

Un panell solar, placa solar o mòdul solar és un dispositiu que capta l'energia de la radiació solar per al seu aprofitament. En aquest cas els panells fotovoltaics, s'utilitzen per a generar electricitat mitjançant energia solar fotovoltaica.

CARREGADOR COTXE ELÉCTRIC

Pregunta per l'opció de contractar un punt de recàrga per el teu cotxe elèctric junt amb les plaques solars.

PRESSUPOST

Contacte amb nosaltres i li farem una visita - pressupost sense cap tipus de compormís.

CONTACTE AMB NOSALTRES