AUTOCONSUM

Què és l'autoconsum?

L'autoconsum fa referència a la circumstància en què una persona utilitza els béns o serveis que ella mateixa desenvolupa per satisfer les seves pròpies necessitats. Això, en lloc de vendre aquests productes al mercat.

AVANTATGES AUTOCONSUM

Sostenibilitat: estem contribuint a evitar emissions a l'atmosfera mitjançant l'ús d'energies renovables, inesgotables i respectuoses amb el medi ambient. A més, com que l'energia passa directament del sistema al vostre acumulador, s'evita la pèrdua d'energia en el transport. A més, en consumir l'energia al lloc de producció, s'aprofita millor l'energia evitant-se perdudes pel transport.

Estalvi: pots aconseguir estalvis superiors al 50% a la teva factura de la llum instal·lant panells solars al teu habitatge unifamiliar. És important que sàpigues que, com més coincideixi el teu perfil de consum amb el teu perfil de producció, més estalvi tindràs. Quan amortitzis la inversió inicial, et pots trobar en una situació en què: produir la teva pròpia energia et surt més barat que comprar-la.

La inversió inicial s'amortitza ràpidament: òbviament equipar el teu habitatge amb un sistema d'autoconsum requereix una inversió inicial important. No obstant, comences a amortitzar la teva instal·lació des del primer dia gràcies a l'estalvi a la factura. Segons els nostres càlculs, en menys de 10 anys s'haurà amortitzat íntegrament i amb les ajudes actuals a l'autoconsum, aquest termini es pot reduir per sota dels 5 anys.

Avantatges addicionals: El Govern Central i la majoria de les comunitats autònomes estan donant suport activament a l'autoconsum, a través d'ajudes directes i avantatges fiscals molt importants. Aquestes ajudes poden assolir el 40% de la inversió, reduccions de fins a la meitat de l'IBI durant diversos anys i deduccions a l'IRPF del domicili on s'ha invertit en la instal·lació d'autoconsum.

MODALITATS D'AUTOCONSUM

Existeixen diferents modalitats d'autoconsum:

  • Pot ser col·lectiu i compartir-se entre diversos consumidors complint alguns requisits, entre ells, que els subministraments estiguin ubicats a menys de 1.000 metres de la instal·lació de generació.

  • Regula els subministraments amb la compensació simplificada d' excedents, que permet la liquidació de l' energia que no es consumeixi i s' aboqui a la xarxa de manera senzilla dins de la pròpia factura de cada consumidor.

L'autoconsum a Espanya, es regula amb els Reials Decrets 15/2018 i 244/2019, que estableixen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica. A més, simplifica les seves modalitats tant individuals com col·lectives, així com el mecanisme de compensació dels excedents.