AEROTÈRMIA

L'energia de l'aire al teu abast.

Què és l'aerotèrmia?

L´aerotèrmia és una energia renovable que aprofita l´energia tèrmica existent de l'aire i la transfereix cap al´interior de l´habitatge per proporcionar calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària, en funció de quines siguin les necessitats de confort de l´habitatge. I com ho fa?

Per què una bomba de calor estalvia energia?

Perquè les bombes de calor aerotèrmiques són sistemes d'alta eficiència energètica que poden transformar una unitat d'energia elèctrica a 4 o més unitats d'energia de calefacció. Per això són altament eficients i garanteixen un alt rendiment fins i tot amb temperatures exteriors baixes.

Un altre dels seus avantatges és la gran versatilitat de les bombes de calor aerotèrmiques per combinar-les amb emissors tèrmics com radiadors, fan coils o terra radiant, cosa que permet aconseguir un alt grau de confort a l'habitatge funcionant amb temperatures de calefacció baixes, un sistema de gran eficiència energètica que permet obtenir importants estalvis denergia sense renunciar al confort.

No només l'eficiència i l'estalvi que aconsegueixen són les raons per apostar per la instal·lació de bombes de calor en instal·lacions domèstiques, aquest sistema en fer servir una energia inesgotable, com és l'aire, no genera emissions directes de CO2 i és per tant un sistema que contribueix a la disminució d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle

COMBINACIÓ DE SISTEMES

-Sòl radiant

-Aire calor/fred per conductes mitjançant fan coil

-Sistema de recuperació de calor

-Sistema de convectors baixa temperatura calor i fred

-Recuperació de calor

En aquest sistema es pot combinar un aire condicionat gas R32 de conductes, amb una etiqueta energètica A++, no pertany a la branca de l'aerotèrmia, però el seu coop és molt significatiu, i combinant amb una bomba aerotèrmica de producció d'ACS a la dreta descrita , és una opció molt econòmica i amb instal·lacions menys complexes.

Bomba de calor d'ACS 90/200/300 litres

Té un COP (Coeficient de rendiment en calefacció) de fins a un 3,5 a 8 ,és a dir, que per cada kWh elèctrics consumit genera 1kWh eléctric i 1kWh tèrmic de calor. Consumeix 3,5 a 8 vegades menys que un calefactor elèctric.

INSTAL·LACIONS SÒL TÈRMIC